Vereniging voor Beleidsonderzoek – Douwe Grijpstra, voorzitter

De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Het bestuur van de VBO wordt sinds 2001 ondersteund door Malta & de Keyzer. Dat is prettig, want wij doen het bestuurswerk vrijwillig naast onze drukke banen. De telefonistes van Malta & de Keyzer zorgen dat iedereen eerst bij Caroline terechtkomt. De financiële administratie is in goede handen bij de boekhoudkundig medewerkers van Malta & de Keyzer. Caroline van Malta & de Keyzer ondersteunt de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zodat die enkel de regie hoeven te voeren in hun taak. Caroline is de spin in het VBO-web, ze is goed op de hoogte en de leden weten haar te vinden. Ze doet alles wat langskomt bij een vereniging: beleidsvoorbereidende werkzaamheden, vergaderstukken opstellen, vergaderingen notuleren, correspondentie, relatiebeheer en acties bewaken. Ze zet nieuws op de VBO-website die technisch wordt onderhouden door Anne van Malta & de Keyzer. Kortom, de VBO heeft dus eigenlijk een ‘totaalpakket’ van Malta & de Keyzer en we zijn er heel tevreden over.