Vereniging voor Beleidsonderzoek – Douwe Grijpstra, voorzitter

De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) is een brancheorganisatie van bureaus en instituten die beleidsonderzoek doen. Het bestuur van de VBO wordt ondersteund door Malta & de Keyzer. Dat is prettig, want wij doen het bestuurswerk in onze vrije tijd naast onze drukke banen. De telefonistes van Malta & de Keyzer verbinden de telefoontjes door naar Caroline. Zij ondersteunt de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zodat die enkel de regie hoeven te voeren in hun taak. Caroline is de spin in het VBO-web, ze is goed op de hoogte en de leden weten haar te vinden. Ze doet alles wat langskomt bij een vereniging: beleidsvoorbereidende werkzaamheden, vergaderstukken opstellen, vergaderingen notuleren, correspondentie, relatiebeheer en acties bewaken. Ze zet nieuws op de VBO-website en wordt daarin bijgestaan door Marieke. De financiële administratie is in goede handen bij de boekhoudkundig medewerkers van Malta & de Keyzer. Kortom, de VBO heeft dus eigenlijk een ‘totaalpakket’ van Malta & de Keyzer (sinds 2001) en we zijn er heel tevreden over.