Drs. Caroline Majoie

Caroline heeft gekozen voor een inhoudelijke verdieping van haar functie en komt vooral tot haar recht in beleidsondersteunende functies. Van elke vergadering maakt zij een gedegen verslag, maar zij verzorgt ook de inhoudelijke voorbereiding. Zo ondersteunt zij sinds vele jaren het bestuur van een brancheorganisatie, waarbij haar rol geleidelijk aan veranderde van notulist via bestuursassistent naar verenigingsmanager.