Drs. Caroline Majoie

Caroline heeft gekozen voor een verdieping van haar functie en komt vooral tot haar recht in beleidsondersteunende werkzaamheden. Van elke vergadering maakt zij een gedegen verslag, maar zij verzorgt ook de organisatorische en inhoudelijke voorbereiding, wat bijzonder prettig is voor de deelnemers die in het dagelijks leven vaak een drukke baan hebben. Zo ondersteunt zij sinds jaren het bestuur van een brancheorganisatie, waarbij haar rol geleidelijk is veranderd van notulist naar bestuursassistent. Daarnaast maakt zij notulen voor een woningcorporatie en het bestuur van een landelijk kennisnetwerk.