Drs. Marieke den Os

Marieke heeft veel ervaring met het ondersteunen van besturen, stichtingen en raden van toezicht. Haar ‘unique selling point’ is websitebeheer en tekstuele communicatie. Geef haar een opdracht voor een nieuwsbrief, persbericht of website en zij maakt een positieve, professionele tekst. Ze kan een klankbord zijn voor u als opdrachtgever, coördineert en spoort de nodige informatie op. Daarnaast maakt ze met plezier goede notulen. Zo is ze namelijk ooit bij ons begonnen.