Stichting Volksbelang van 1895 – Mark Wilhelm, secretaris

Stichting Volksbelang zet zich sinds haar oprichting in 1895 in voor de minder draagkrachtigen in de samenleving. De stichting nam het initiatief tot de bouw van het eerste sociale woningbouwproject in Nijmegen, de wijk ‘Oud Volksbelang’. In de loop van honderd jaar nam het woningbezit van de stichting toe tot 400 woningen. In 1994 werd besloten de woningen te verkopen. Met het vermogen dat hiermee vrijkwam, zet de stichting zich nog steeds in voor de volkshuisvesting in Nijmegen. Zij neemt aanvragen van particulieren en instellingen in behandeling. Voor de secretaris betekent dit een hoop werk en daarom is Malta & de Keyzer ingeschakeld. Marieke verzorgt op een plezierige en nette manier de secretariële ondersteuning van Stichting Volksbelang. Zij verstuurt vergaderstukken en handelt de in- en uitgaande correspondentie af. Ze doet eigenlijk alles wat de secretaris van Stichting Volksbelang nodig heeft, adequaat en accuraat.