De ervaren notulisten van Malta & de Keyzer zijn altijd inzetbaar en notuleren met plezier

  • Het gemak van uitbesteden
  • Geen belangenverstrengeling
  • Flexibel en snel
  • Online vergaderen en werken met opnames

Door het uitbesteden van notuleerwerk kunt u snel de werkdruk binnen uw secretariaat verlagen. Stuur ons de stukken en wij regelen verder alles.
Medezeggenschapsraden, Ondernemingsraden, Raden van Toezicht of Raden van Commissarissen hebben baat bij een notulist van buiten de organisatie. Zo voorkomt u dat informatie uit de vergaderkamer door de wandelgangen uw personeel bereikt. De notulisten van Malta & de Keyzer zijn discreet en zich welbewust van hun verantwoordelijkheid.
Vergaderingen vinden vaak ’s avonds plaats. Daar zijn onze notulisten op ingespeeld, zij komen naar u toe en zorgen binnen een week voor een objectief vergaderverslag, samenvattend of uitgebreid, met een actielijst en besluitenlijst. 
De notulist kan uw videovergadering hosten of eraan deelnemen. U kunt ook een opname maken en naar ons toe sturen. Nadat het verslag van de opgenomen vergadering is goedgekeurd zullen wij de opname weer verwijderen uit ons systeem.

Dankzij de externe notulist kan de OR in alle rust vergaderen en hoeft de secretaris geen twee dingen tegelijk te doen – vergaderen én het verslag maken!

Heel erg bedankt voor dit mooie verslag van de Cliëntenraad.

Chris is de notulist voor de verschillende overlegorganen binnen havo Notre Dame. Dat doet ze heel goed.