VSO, branchevereniging van gemeentelijke onderzoeksbureaus

Het bestuur van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is blij met de ondersteuning van Malta & de Keyzer want de VSO besturen komt erbij naast hun banen bij de gemeenten. Dat lukt vaak niet onder werktijd, vandaar dat ze professionele ondersteuning hebben geregeld. Koen neemt vooral de secretaris en de penningmeester veel werk uit handen. Hij organiseert bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, maakt de notulen en regelt alle praktische zaken die uit de vergaderingen voortkomen. Hij bereidt belangrijke stukken voor zoals het jaarverslag. Voor de penningmeester beheert hij de rekeningen en stelt hij een conceptbegroting op. Hij doet ook veel voor de zeven VSO-platforms. Hij regelt locaties, nodigt leden uit en maakt verslagen van de platformbijeenkomsten. De VSO heeft een openbare website, VSOnet. Daarnaast wordt op een besloten deelwebsite op Pleio binnen de VSO veel kennis en informatie uitgewisseld, de corebusiness van de VSO. Koen en Marieke houden beide websites up-to-date. Karen springt bij om het tweejaarlijkse ledencongres tot een succes te maken. Zo profiteert de VSO van de veelzijdigheid en kwaliteit van Malta & de Keyzer!