VSO, branchevereniging van gemeentelijke onderzoeksbureaus

De bestuursleden van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO)  zijn blij met de ondersteuning van Malta & de Keyzer want de VSO besturen komt erbij naast hun banen bij de gemeenten. Dat lukt vaak niet onder werktijd, vandaar dat ze professionele ondersteuning hebben geregeld. Marieke neemt de secretaris veel werk uit handen. Zij organiseert bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en bereidt belangrijke stukken voor zoals het jaarverslag. Ze ondersteunt de VSO platforms met verslaglegging en het regelen van bijeenkomsten. Debby en Cissy nemen de penningmeester veel werk uit handen; zij beheren de rekeningen, administreren inkoop en verkoop en stellen de conceptbegroting op. De VSO heeft een openbare website, VSOnet. Daarnaast wordt op een besloten ledenwebsite op Pleio veel kennis en informatie uitgewisseld, de corebusiness van de VSO.  Malta & de Keyzer houdt beide websites up-to-date. Collega’s springen bij om het tweejaarlijkse ledencongres tot een succes te maken of nemen een notuleerklus van een van de platforms over. Zo profiteert de VSO van de veelzijdigheid en kwaliteit van Malta & de Keyzer!