Vereniging voor Statistiek en Onderzoek, branchevereniging van gemeentelijke onderzoeksbureaus

Het bestuur van de VSO vindt de ondersteuning van Malta & de Keyzer fijn, want wij doen de VSO erbij naast onze banen bij de gemeente. Dat lukt vaak niet onder werktijd, vandaar dat we professionele ondersteuning hebben geregeld. Koen neemt vooral de secretaris en penningmeester veel werk uit handen. Hij organiseert bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, hij maakt de notulen en regelt alle praktische zaken die uit de vergaderingen voortkomen. Hij bereidt veel stukken voor, zoals het jaarverslag. Voor de penningmeester beheert hij de rekeningen en stelt hij een conceptbegroting op. Hij doet ook veel voor de platforms. Hij regelt locaties, nodigt leden uit en maakt verslagen van de platformbijeenkomsten. De VSO heeft een openbare website, VSOnet. Daarnaast wordt op een afgeschermde deelwebsite op Pleio veel kennis en informatie uitgewisseld, de corebusiness van de VSO. Koen en Marieke houden beide websites up-to-date. Marieke en Karen helpen ons het tweejaarlijkse ledencongres tot een succes te maken. Zo profiteert de VSO van de veelzijdigheid en kwaliteit van Malta & de Keyzer!