Health Valley – Chris Doomernik, directeur

Health Valley is een netwerk dat technologische innovaties in de gezondheidszorg stimuleert. Binnen Health Valley bundelen universiteiten, zorginstellingen, bedrijven en overheden zich om kennis uit te wisselen en samen innovatieve projecten op te zetten. Deze verbinding van kennis, technologie en business verbetert de gezondheidszorg en geeft de economie een enorme stimulans.

‘Toen in de zomer ons secretariaat vanwege vakanties onbezet dreigde te blijven, hebben we Malta & de Keyzer ingeschakeld. Aanvankelijk had ik wel zo mijn bedenkingen. Hoe moest iemand die onze organisatie nauwelijks kent, zo maar vanuit het niets het secretariaat waarnemen? Maar de interim secretaresse van Malta & de Keyzer heeft zich in no-time de wijze waarop ons secretariaat is georganiseerd, eigen gemaakt. Achteraf ben ik heel blij dat we de stap gezet hebben.’