Radboud Management Academy – Marc van Unen

De Radboud Management Academy is sinds 1991 de business school van de faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Wij maken al meer dan 15 jaar gebruik van de telefoonservice van Malta & de Keyzer. Bij afwezigheid, bijvoorbeeld omdat we in vergadering zijn of omdat het universiteitsgebouw dicht is, schakelen we onze telefoon door. De telefonistes van Malta & de Keyzer nemen dan op met onze naam en maken een notitie. Ze berichten ons via e-mail wie heeft gebeld en waar het telefoontje over ging, met eventueel het verzoek om terug te bellen. Dat gaat al jaren heel goed. Ik zie geen enkele reden om te switchen!