BCM consultancy – Son Bui

BCM Consultancy is gespecialiseerd in de behandeling van asbest. Bij afwezigheid van ons of onze secretaresse schakelen we al jaren door naar de telefoonservice van Malta & de Keyzer. De telefoniste neemt voor ons de telefoon op tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Ze verbindt de bellers direct door. Als de desbetreffende medewerker niet telefonisch bereikbaar is op dat moment, geeft ze de boodschap door via een e-mail of sms. Dat loopt gesmeerd. De telefoonservice van Malta & de Keyzer is voor ons een vanzelfsprekend iets, we staan er verder niet bij stil. Ze staan altijd voor ons klaar.
Ger Verbeek (DGA) zegt over de vertaalservice: ‘Malta & de Keyzer heeft ook regelmatig vertaalwerk voor ons gedaan. Een aantal internationale projectontwikkelaars en investeerders heeft Engels als voertaal en zij willen graag dat de door BCM aangeleverde rapporten in de Engelse taal worden opgesteld. BCM laat deze vertaling door Malta & de Keyzer uitvoeren waarbij niet alleen de kwaliteit van de vertaling, maar zeker ook de snelheid van de vertaling van belang is. Opdrachtgevers van BCM willen zo snel mogelijk, nadat de onderzoeken zijn afgerond, de rapportages in het bezit krijgen om zo spoedig mogelijk beslissingen te kunnen nemen.’