Talis – Richard Thijssen, voorzitter van de Ondernemingsraad (2010 – 2014)

Anne notuleert de vergadering van de OR en het overleg van de OR met de bestuurder. Zij is eigenlijk een notulist/ambtelijk secretaris. Ze neemt deel aan de vergadering, maakt het verslag en de uitgebreide actiepuntenlijst en verzorgt de inhoudelijke dossiers. Ze zet de geaccordeerde notulen op intranet. Soms organiseren wij een conferentie – bijvoorbeeld over ‘Social Return’ – dan vragen we haar voor de verslaglegging. Anne begrijpt goed de procesmatige kant en kan inhoudelijk over alle dossiers meepraten. Ze levert werk van uitstekende kwaliteit.