Talis – Richard Leushuis, raad van bestuur

Het is belangrijk dat van de vergaderingen van de Ondernemingsraad (OR) van Talis een objectief verslag wordt gemaakt. Wij hebben besloten om daar een externe notulist voor in te huren. Zo kan de OR in alle rust vergaderen en hoeft de secretaris geen twee dingen tegelijk te doen (vergaderen én het verslag maken). We hebben goede ervaringen met de notulisten van Malta & de Keyzer. Ze stellen zich discreet op en leveren professioneel werk af. Op die manier wordt het dagelijks bestuur van de OR optimaal ondersteund.