Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie (NOTaS)

Stichting NOTaS vertegenwoordigt onderzoeksinstellingen en applicatieontwikkelaars in de sector taal- en spraaktechnologie (TST) in Nederland. De stichting heeft tot doel de toepassing van TST te stimuleren en te ondersteunen. DIXIT is het eigen tijdschrift van NOTaS. De DIXIT speelt een belangrijke rol in de communicatie met (potentiële) gebruikers van TST. Deelnemers van NOTaS en sponsoren van themanummers krijgen gedrukte exemplaren om te verspreiden onder hun relaties. Malta & de Keyzer verzorgt sinds 2004 het secretariaat en de financiële administratie van NOTaS. Marieke beheert het secretariaat en begeleidt de productie van de DIXIT. Zij redigeert de teksten en is betrokken bij de planning, vormgeving, proefdruk en verzending. Malta & de Keyzer neemt ook de financiële administratie voor haar rekening, inclusief het belastingtechnische deel.