Stichting tot Steun VCVGZ – Guus Verduijn, penningmeester

Stichting tot Steun VCVGZ (afkorting van Vereniging voor Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken) financiert wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten in de geestelijke gezondheidszorg. Het stichtingsbestuur vergadert vier keer per jaar en speelt een actieve rol bij de toekenning van subsidiegelden.

Karen is onze steun en toeverlaat’ zegt Guus Verduijn, penningmeester van het bestuur van Stichting tot Steun VCVGZ. ‘Zij is jaren geleden begonnen als notulist van de bestuursvergaderingen. Nu is zij ambtelijk secretaris van onze stichting. Dat betekent dat ze alle bijkomende werkzaamheden van het bestuur onder haar hoede heeft. Correspondentie, projectenbeheer, financiële administratie, afhandeling van alle aanvragen, de bestuursvergaderingen voorbereiden en verslagen uitwerken. Caroline maakt samenvattingen van de gehonoreerde projecten en Marieke zet die op onze website. Zo kan iedereen zien welke projecten in aanmerking zijn gekomen voor subsidie. Het is ook mogelijk om via de website een aanvraag in te dienen. Karen zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.’