Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen – Nikkie Meijers, vice-voorzitter Raad van Toezicht

De Scholengroep bestaat uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs met ieder hun eigen directie. Daarboven staat de bestuurder die de dagelijkse leiding heeft. Wij, de Raad van Toezicht controleren of de bestuurder zijn taak uitvoert conform wet- en regelgeving waarbij een belangrijk aandachtspunt is dat het gemeenschapsgeld goed wordt besteed. Formeel zijn wij de werkgever van de bestuurder. Daarnaast zijn we ook klankbord en sparringpartner. Voor hem als enige bestuurder in de top van de organisatie is het voor een aantal zaken van belang dat hij bij ons terecht kan. Wij op onze beurt houden de bestuurder scherp door kritisch te bekijken of de beleidsplannen in lijn zijn met de strategische doelen. Naast de financiële jaarstukken en inspectierapporten die regulier de Raad van Toezicht passeren, komt er ook veel vertrouwelijke informatie bij de Raad van Toezicht. Dat kan zijn informatie over personen of informatie die vanwege politiek bestuurlijke gevoeligheid (nog) niet naar buiten mag komen. Bij Rebecca, onze notulist van Malta & de Keyzer, is dit alles in goede handen. Zij is discreet, prettig in de omgang en volledig integer. Haar verslagen zijn goed leesbaar en professioneel. Ze kan de discussies goed volgen en adequaat samenvatten. Met een paar kleine op- en aanmerkingen kunnen de verslagen worden vastgesteld.