Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen – Nikkie Meijers, vice-voorzitter Raad van Toezicht

‘De Scholengroep bestaat uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs met ieder hun eigen directie. Daarboven staat de bestuurder van de scholengroep die de dagelijkse leiding heeft. Wij, de Raad van Toezicht controleert of de bestuurder zijn taak uitvoert conform wet- en regelgeving waarbij een belangrijk aandachtspunt is dat het gemeenschapsgeld goed wordt besteed. Formeel zijn wij de werkgever van de bestuurder. Daarnaast zijn we ook klankbord en sparringpartner. Wij houden de bestuurder scherp door kritisch te bekijken of de beleidsplannen in lijn zijn met de strategische doelen. Naast de financiële jaarstukken en inspectierapporten die elk jaar de Raad van Toezicht passeren, komt er ook veel vertrouwelijke informatie langs. Bijvoorbeeld over personen of informatie die vanwege politiek bestuurlijke gevoeligheid (nog) niet naar buiten mag komen. Bij Rebecca, de notulist van Malta & de Keyzer, is dit alles in goede handen. Zij is discreet, prettig in de omgang en heel integer. Haar verslagen zijn goed leesbaar en professioneel. Ze kan de discussies goed volgen en adequaat samenvatten. Met slechts een paar kleine opmerkingen kunnen de verslagen altijd worden vastgesteld.’