Max Planck Instituut

Het Max Planck Instituut in Nijmegen is een van de meer dan tachtig onderzoeksinstituten die deel uitmaken van de Duitse Max Planck Society. Het is het enige instituut ter wereld dat zich volledig toelegt op psycholinguïstiek − de studie van hoe we taal produceren en begrijpen en hoe we deze vaardigheden verwerven. Malta & de Keyzer heeft meerdere vacatures voor het instituut ingevuld.

Anique Heurkens, HR adviseur bij Max Planck Instituut: “We hebben drie heel goede secretaresses ter ondersteuning van diverse onderzoeksgroepen kunnen aannemen, dankzij werving en selectie van Malta & de Keyzer. Alle drie hebben ze het werk snel opgepakt, zijn ze proactief en accuraat en vormen een goede match met de mensen voor wie ze werken. Qua persoonlijkheid passen ze goed binnen het instituut. Ook spreken ze Engels op hoog niveau, wat gezien het internationale karakter van ons instituut zeer belangrijk is. Zonder de werving & selectie van Malta & de Keyzer hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken.”