Drs. Rebecca Luijten

Met Rebecca hebben we een lange geschiedenis. Ooit was zij één van onze opdrachtgevers. Daarna kwam ze bij ons in dienst en vervulde zij diverse zwaardere interim-functies. Toen zij de baan van haar leven vond bij het Openluchtmuseum hielden wij ons hart vast, maar Rebecca liet ons weten beschikbaar te blijven als notulist. Gelukkig maar, want zij verstaat als geen ander de kunst om van de meest complexe vergaderingen een waarheidsgetrouw en prettig leesbaar verslag te maken.