Drs. Marieke den Os

Senior secretaresse, notulist

Marieke werkt graag voor een non-profit organisatie of een organisatie die zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Haar ‘unique selling point’ is tekstuele communicatie. Geef haar een opdracht voor een artikel, brochure, nieuwsbrief, persbericht of webtekst en zij maakt een positieve, professionele tekst. Ze kan een klankbord zijn voor u als opdrachtgever en spoort zo nodig de benodigde informatie op. Daarnaast maakt ze met plezier goede notulen. Zo is ze namelijk ooit bij ons begonnen.